INVIGNING AV GAMLA ALBERGA TRÄDGÅRD

tor 26.5.2016 kl. 18 Gamla Alberga trädgård, Esbo
I samarbete: Esbo stad

Handel, Leclair, Boyce, Telemann


Stråktrio uppträder
Anna Rainio och Anna Pohjola, violin
Elina Mattila, cello

Fritt inträde!