FÖRENINGEN

Esbo barock rf grundades år 2015. Verksamheten drogs igång i form av kaffekonserter på Peroba Cafe i Alberga, varefter verksamheten snabbt växte till att omfatta både större orkesterkonserter och intimare musiktillfällen i kyrkor och herrgårdar. Föreningen har lyckats hitta sin naturliga plats i kulturlivet i Esbo samt lockat till sig stampublik.

Föreningen samarbetar ofta tillsammans med lokala kulturaktörer och församlingar. Även bl.a. Vandas församlingar och kantorer har funnit en givande samarbetspartner i EB. Esbo barock har också bidragit med musikuppföranden vid flera av Esbo stads tillställningar. Cafékonserterna på Esbodagen har blivit en tradition.

Via föreningen är det möjligt att beställa musikföreställningar till olika privat- och företagsevengemang.

Årets konsertverksamhet har understötts av Esbo stad och Konstsamfundet.

Esbo barock rf är medlem av Suomen vanhan musiikin liitto Svamuli. Läs bloggartikeln (20.2.2017) om Esbo barock av "Suomen vanhan musiikin liitto"