BUT THEIR NAME LIVETH EVERMORE

fre 1.11.2019 kl. 18 Esbovikens kyrka, Esbo

Klingande november

EMO Ensemble och Esbo barock

dir. Ruut Kiiski

I samarbete med Esbovikens församling


Pizzetti: Requiem

Händel: Funeral Anthem for Queen Caroline


Bild: Antti Kangassalo
På fredagen inför Alla helgons dag 1.11.2019 fylls Esbovikens kyrka av toner av hopp och längtan. Esbo barock och EMO Ensemble förenar sina krafter för första gången.

Konserten "But Their Name Liveth Evermore..." som dirigeras av Ruut Kiiski inleder Esbovikens församlings konsertserie Klingande november. Vid konserten framförs två verk som hörs mer sällan i Finland, Ildebrando Pizzettis Requiem (1922) och Georg Friedrich Händels Funeral Anthem for Queen Caroline (1737). I Pizzettis färgrika själamässa varierar stämningen mellan den dramatiska domdagsdeklarationen till den obeskrivbart vackra lilla O Guds lamm -satsen. Den festliga begravningshymnen "The Ways of Zion do mourn" för åhörarna ytterligare 200 år bakåt i tiden till en kunglig begravning i Westminster Abbey. Alla helgons dag binder musiken ändå starkt till vår tid samt till hopp och längtan som överskrider tid och evighet. 

Konserten är en del av Klingande november -konsertserien.

Biljetter 20/10€