I DÅNET AV BATALJEN - Esbo barocks 5-årsjubileumskonsert

tis 29.9.2020 kl. 19 Sellosalen, Esbo
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, violin och ledning
Lully, Rameau, Pisendel, Telemann


Bild: Jaakko Paarvala

Konserten är en del av Esbo barockdagar-festivalen. 

Esbo barock firar sin 5-årsjubileum i Sellosalen den 29 september 2020. Som solist och dirigent välkomnar vi den berömda violinartisten Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch. Programmet tar sina lyssnare in i atmosfären av krig och fred. Konserten innehåller uttrycksfull musik av barockkompositörer Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, Johann Georg Pisendel och Georg Philipp Telemann.

Biljetter kan köpas från lippu.fi eller från dörren en timme före konserten. 

Biljetter 25 € / 15 € + serviceavgift, lippu.fi


Facebook-evenemanget