EARLY MUSIC DAY

Europeiska dagen för tidig musik

sön 21.3.2021 kl. 18
livesändning på YouTube från Grankulla kyrka
J. S. Bach, Buxtehude, Graun, Händel

Linnéa Sundfær Casserly, sopran

Esbo barocks ensemble:
Kirsti Apajalahti, violin
Anna Pohjola, violin
Hanna Haapamäki, traversflöjt
Pieta Mattila, viola da gamba
Elina Mattila, cello
Laura Vihreäpuu, cembalo

Livesändning:Program

Georg Friedrich Händel (1685-1759):
Gloria, HWV deest
1. Gloria in Excelsis Deo
2. Et in terra pax
3. Laudamus te
4. Domine Deus
5. Qui tollis peccata mundi
6. Quoniam tu solus sanctus


Carl Heinrich Graun (1704-1759):
Concerto grosso, GraunWV Bv:XIII:55
Allegro non troppo
Arioso poco Largo con sordini
Allegro non troppo


Dietrich Buxtehude (1637-1707):
Herr wenn ich nur Dich hab´ BuxWV 38

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Himmlische Vergnügsamkeit (ur kantaten Ich bin in mir vergnügt, BWV 204)

***

Den europeiska dagen för tidig musik har organiserats av tidig musik-nätverket REMA sedan år 2013. Under de senaste åren har evenemanget spridit sig också till Finland och nu organiseras konserter för tidig musik den 21.3 på allt flera orter runtom i landet.

Esbo barock har firat dagen sedan år 2019, dagen som också är Johann Sebastian Bachs födelsedag. Ifjol inställdes festligheterna då vårens konsertverksamhet inhiberades och streamandet ännu inte blivit en vana. Med desto större glädje musicerar vi i år. Esbo barocks livfulla ensemble gästas av den norska sopranen Linnéa Sundfær Casserly.

Den glädjefulla musiken på konserten har tonsatts av tre på varandra följande generationers europeiska kompositörer. En av dem är naturligtvis födelsedagsbarnet själv. Generationen som föregick Johann Sebastian Bach (1685-1750) representeras av den danskfödde organisten Dietrich Buxtehude (1637-1707), som gjorde sitt livsverk i Mariakyrkan i Lybeck. Georg Friedrich Händel (1685-1759), som var knappt en månad äldre än Bach, föddes i Halle 64 km från Bachs födelseort Eisenach. Bach tillbringade sitt liv inom en radie på 200 km från Eisenach medan Händel reste bl.a. genom Hamburg, Rom, Florens och Venedig till London där han bosatte sig permanent som 27-åring. En ny bekantskap för Esbo barocks musiker är kompositören Carl Heinrich Graun (1704-1759). Han representerar den följande generationen och var en galant operakompositör i hovet i Preuss.

Genom tonsättarna framträder de två dåtida främsta arbetsgivarna, kyrkan och hovet. Graun och Händel var främst i tjänst vid hovet medan Bach och Buxtehude arbetade för det mesta för kyrkan. Detta förklarar skillnaden mellan tonsättarnas kompositionsproduktion. Varken Bach eller Buxtehude skrev modern italiensk opera avsett för operahusens scener medan Händels och Grauns produktion innefattar tiotals av detta slag.

Från Graun kommer vi genom en liten omväg tillbaka till födelsedagsbarnet: På Grauns rekommendation anställdes den virtuosa klaveristen Carl Philipp Emanuel Bach vid Fredrik den Stores hov. Det är känt att pappa-Bach besökte sin son åtminstone på två tillfällen. Det berömdaste besöket är visst den från år 1747 då Bach sägs ha improviserat två fugor på melodier som Fredrik den Store gav honom. Det är delikat att föreställa sig hur dessa två tonsättare från kvällens konsert träffats, ifall att Graun var likt sin kollega C.P.E. Bach på plats då denna musikaliska gåva (Musikalisches Opfer) föddes.

Text: Laura Vihreäpuu
Översättning: Matilda Åkerblom

***

Den norska sopranen Linnéa Sundfær Casserly har studerat vid Norges musikhögskola (Norges Musikkhøgskole) och Musik- och teaterhögskolan i Hamburg (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Linnéa har uppträtt som sopransolist i många bekanta verk, så som Händels Messias, Bachs Juloratorium, Johannespassion och Matteuspassion, Mozarts Requiem och c-mollmässa samt Schuberts G-durmässa. Linnéa är medlem av den norska ensemblen "Ad Fontes" som gör Bachs kantater som kammarversioner med en sångare per stämma. Linnéa har utbildat sig till musikmagister också i blockflöjtspel. Hon har spelat solokonserter i Norge, Finland, England, Tyskland, Malta och Makedonien. Barockmusiken och nutidsmusiken är den repertoar som ligger närmast Linnéas hjärta och hon utforskar gärna gammal repertoar i nya sammanhang. Hon har bland annat medverkat i Kompani Opera Mobiles föreställning “Juloratoriet Remixed” där Bachs juloratorium är arrangerat för en trio bestående av dragspel, sångare och blockflöjt/sångare. Sedan 2009 har Linnéa haft ett tätt samarbete med den norska kompositören Kristin Bolstad och varit med att uruppföra och spela in 7 av hennes verk. Linnéa är en ivrig ensemblesångare och förutom att hon sjunger regelbundet med Helsingfors kammarkör medverkar hon också på konserter med bland annat Det Norske Solistkor i Norge och Carice Singers i England.

Föreningen Esbo barock har som syfte är att producera högklassiga konserter med tidig musik i Esbo och dess närområden. Föreningen grundades år 2015. Konserterna för samman Esboområdets frilansmusiker, pedagoger, kyrko- och orkestermusiker samt publiken som intresserar sig för tidig musik. Under de fem verksamhetsåren har Esbo barock ordnat konserter på 25 olika ställen runtom i Esbo. Esbo barocks ensemble har även konserterat i andra kommuner, såsom Helsingfors, Vanda, Raseborg, Sastamala och Urjala. Föreningens musiker bildar ensemblen Esbo barock, vars sammansättning varierar enligt den repertoar som framförs. Ensemblen har gästats av många namnkunniga dirigenter och konsertmästare, bl.a. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Anssi Mattila och Aapo Häkkinen. Esbo barocks musiker har också uppträtt på olika lokala evenemang. Esbo barock har understötts bl.a. av Esbo stad, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Kansan Sivistysrahasto, Centret för konstfrämjande och Esbo kyrkliga samfällighet. År 2019 startade föreningen en ny festival, Esbo barockdagar, som ordnas varje år i olika stadsdelar av Esbo.

Händel: Gloria

Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Händel: Gloria

Ära i höjden åt Gud

Och på jorden frid åt människor av god vilja.

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

Vi tackar dig för din stora härlighet.

Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig.
Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus.
Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son.

Du som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
Du som borttager världens synder, tag emot vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma dig över oss.

Ty du allena är helig,
du allena Herre,
du allena den högste, Jesus Kristus,

Med den helige Ande, i Guds Faderns härlighet.
Amen.

Översättning: Katolska liturgiska nämnden
Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab

Herr, wenn ich nur dich hab,
So frag ich nichts nach Himmel und Erden,
Wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht,
So bist du doch, Gott, allezeit
Meines Herzens Trost, und mein Heil.

Alleluia.
Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab

Herre om jag bara har dig,
Så frågar jag inte efter något av himlen och jorden,
När min kropp och själ är bleknade
Så är du, Gud, dock alltid mitt hjärtas tröst och min frälsning.

Halleluja.

Översättning: Elina Mattila
Bach: Himmlische Vergnügsamkeit

Himmlische Vergnügsamkeit,
Welches Herz sich dir ergibet,
Lebet allzeit unbetrübet
Und genießt der güldnen Zeit,
Himmlische Vergnügsamkeit.

Göttliche Vergnügsamkeit,
Du, du machst die Armen reich
Und dieselben Fürsten gleich,
Meine Brust bleibt dir geweiht.
Bach: Himmlische Vergnügsamkeit

Himmelska lycka,
Den som ger sitt hjärta till dig
Lever alltid obesvärad
Och njuter av den gyllene tiden
Himmelska tillfredshet

Gudomliga lycka
Du gör de fattiga rika
Och liksom furstar,
förblir mitt bröst invigt til dig.

Översättning: Elina Mattila

Vi tackar för samarbete:
Grankulla kyrkliga samfällighets musikverksamhet
Grankulla svenska församling
Kauniaisten suomalainen seurakunta