Tysklands stora barockmästare Georg Philipp Telemann och Georg Friedrich Händel

Anna-Maaria Oramo
fre 26.11.2021 kl 18
Esbovikens kyrka, Esbo
Konsertserien Klingande November

Telemann, Händel

Anna-Maaria Oramo, sång

Esbo barocks ensemble:
Hanna Haapamäki, blockflöjt
Anthony Marini, violin
Elina Mattila, cello
Laura Ollberg, cembalo

Klingande november-konsertserien som ordnas av Esbovikens församling har bringat ljus till de mörka novembrarna i nästan två årtionden. Fredagen 26.11. spelar Esbo barocks ensemble i Esbovikens kyrka. Programmet innehåller sång- och kammarmusik av två viktiga tyskspråkiga barockkomponister Georg Philipp Telemann och Georg Friedrich Händel. Som solist på konserten sjunger Anna-Maaria Oramo. Hon är en mångsidig musiker vars konstnärliga uttrycksmedel omfattar såväl solo- som ensemblesång samt klaverinstrument.

Telemann var nyfiken och öppen för olika stilar inom barockmusik och folkmusik. Han älskade melodier som fastnar i huvudet och tänkte att även åhörarna skulle ha lätt att följa sådana melodier. Händels produktion innefattar 42 operor, men hans ypperliga förmåga att komponera nyansrik musik är uppenbar även i kammarmusikverken.

Fritt inträde, program 10 €