Karamzins kulturbjudning: Gambornas julkonsert

tors 8.12.2022 kl. 14 
Barnkulturcentret Aurora

Esbo baroks gambaconsort:
Bild: Zoltán Kövér

Martti Laivuori, diskantgamba
Pieta Mattila, tenorgamba
Anna Pulakka, basgamba

En trio av Esbo barocks diskant-, tenor- och basgambist framför musik som är typisk för en viola da gamba-consort från renässansen och den tidiga barocken i Britannien och Frankrike. I programmet ingår bland annat lugnande och mystiska fantasier av tonsättarna Eustache du Caurroy (1549–1609), Thomas Lupo (1571–1627) och Henry Purcell (1659–1695). Utöver mer okänd musik hör vi också mer kända julsånger. Vi kan alla sjunga med Fridfullt i drömmar!

Konsertens längd ca 50 min

Biljetter 15 €, lippu.fi
Kaikukortet gäller